Over mij

Ik ben opgeleid als klinisch psycholoog aan de KU Leuven. Mijn eerste praktijkervaring deed ik op als stagiair in CGG De Pont in Mechelen en in de RIAGG van Maastricht.

Ik startte mijn loopbaan als psycholoog in Tsedek, een therapeutisch centrum in Ekeren. Dit combineerde ik met zelfstandig werk als psycholoog in een groepspraktijk in Geel.

In Monnikenheide werkte ik met mensen met een verstandelijke beperking en psychische moeilijkheden. Ik zette er mijn eerste stappen als coach en staflid.

Als directeur van Beschut Wonen Kempen coördineerde ik woonzorg, psychiatrische thuiszorg en een activiteitencentrum voor mensen met ernstige en langdurige psychische moeilijkheden.

Als netwerkcoördinator bouwde ik mee aan de pioniersjaren van het Netwerk GGZ Kempen.

Als centrum manager bij Rode Kruis Vlaanderen werkte ik mee aan de noodopvang van asielzoekers tijdens de vorige opvangcrisis.

Sinds 2016 werk ik voor Psyche, een Vlaamse organisatie met diverse ondersteunende taken in het werkveld van de geestelijke gezondheid en gezondheidszorg.

Na jaren met een sterke focus op beleid en organisatie, voelde ik de nood om terug te keren naar mijn oorspronkelijke drive: hulp verlenen aan mensen met psychische moeilijkheden. Daarom ben ik nu opnieuw actief als klinisch psycholoog, naast mijn deeltijdse opdracht bij Psyche.

Ik koos bewust om te werken als eerstelijns psycholoog, omdat ik weet hoe belangrijk toegankelijke en laagdrempelige zorg is voor wie psychische moeilijkheden ervaart.

Als eerstelijns­psycholoog luister ik naar jouw ver­haal en ga ik samen met jou op zoek naar manieren om jouw klach­ten of bezorgd­heden te verminderen. In een beperkt aantal sessies onder­zoeken we de samen­hang tussen het denken, voelen en doen en hoe we deze op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

Ik werk vanuit een integratief kader. Ik probeer steeds op zoek te gaan naar de aanpak die het meest aan­sluit bij wat voor jou het best werkt en aan­voelt. Hierbij gebruik ik methodieken uit de eerstelijns psychologie en de systeemtheorie.

Ik werk als zelf­standig psycho­loog in multidisciplinair eerstelijnscentrum Medisch Thuis in Laakdal maar ben ook beschikbaar voor online consultaties, zorg aan huis of voor andere opdrachten als klinisch psycholoog.

Door mijn ervaring als leidinggevende en als beleidsmedewerker, heb ik ook interesse voor en affiniteit met vragen in de context van arbeid en organisatie.

Ik ben lid van de VVKP en ben geregistreerd bij de Psychologencommissie.

Ik beschik over een visum van de FOD Volksgezondheid en een erkenning door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.