Tarieven

Begeleidingen in het kader van eerstelijns ­psychologische zorg worden deels terug­betaald via het RIZIV. Het eerste gesprek is altijd gratis. Daarna betaalt u 11 euro  (standaard tarief) of 4 euro (verhoogde tegemoetkoming) per sessie. U hebt recht op maximum acht sessies eerstelijns psychologische zorg per jaar.

Ook gespecialiseerde zorg wordt terugbetaald via de ziekteverzekering. De eigen bijdrage is hier eveneens 11 euro  (standaard tarief) of 4 euro (verhoogde tegemoetkoming) per sessie. U hebt recht op maximum twintig sessies gespecialiseerde psychologische zorg per jaar.

Indien u nood heeft aan meer gesprekken, dan zoeken we samen naar een passende oplossing bij mij of elders. Voor gesprek­ken zonder terugbetaling geldt een tarief van 70 euro per sessie.

Bij niet- of laattijdig (<24u) ver­wit­tigde afwezig­heid wordt een bedrag van 30 euro aan­ge­rekend.

Voor verdere vragen over de tarieven mag u mij altijd contacteren.